Wirtualne biuro a urzędy skarbowe

Spis treści

1. Kontrola Urzędu Skarbowego w Wirtualnym Biurze

         Jedną z usług Wirtualnego Biura jest możliwość zarejestrowania pod wskazanym adresem swojej działalności gospodarczej co wiąże się z możliwą kontrolą skarbową w danym miejscu. W związku z tym w dalszej części artykułu wyjaśniamy kilka spraw z tym związanych.

2. Przebieg kontroli

         Zanim do kontroli skarbowej dojdzie firma, której ta kontrola będzie dotyczyć, jest o tym fakcie informowana wcześniej. Jeśli informacja o kontroli jest przesyłana listownie, Wirtualne Biuro przekazuje taki list do swojego klienta drogą mailową na wcześniej podany przez niego adres. Warto wtedy zastanowić się, czy dokumentacja, do której dostęp może potrzebować urzędnik skarbowy, jest przechowywana w Wirtualnym Biurze czy w innym miejscu. Jeśli adres przechowywania takiej dokumentacji jest inny niż Wirtualnego Biura, powinniśmy poinformować o tym urząd, podając równocześnie odpowiedni adres.

3. Powody do kontroli

Tak naprawdę powodów do kontroli może być bardzo dużo, poniżej przykłady kilku z nich:

- częste korekty podatkowe,

- duże różnice między obrotami a wysokością podatku,

- złożenie wniosku o zwrot podatku VAT.

Tak właściwie, aby doszło do kontroli wystarczy stwierdzić, iż istnieje podejrzenie, że zeznanie podatkowe mija się z prawdą.

4. Sposoby kontroli w Wirtualnym Biurze

         Urząd Skarbowy może sprawdzić klientów Wirtualnego Biura na dwa sposoby. Jednym z nich jest przysłanie pisma z prośbą o odpowiedzi na różne pytania, takie jak:

- Czy dany podmiot wynajmuje lokal pod wskazanym adresem?

- Czy jest odbierana korespondencja oraz w jaki sposób jest przekazywana klientowi?

- Jak często dany klient korzysta z lokalu, a także, czy przyjmuje kontrahentów?

Zdarza się także pytanie, czy klient wywiązuje się z umowy z Wirtualnym Biurem, opłacając wystawione na niego faktury. Razem z pytaniami Wirtualne Biuro jest proszone również o skan umowy z danym klientem. Jest także drugi sposób, w jaki Urząd Skarbowy kontroluje klientów Wirtualnego Biura - czyli odwiedziny urzędnika skarbowego w biurze. Zadaje on praktycznie takie same pytania jak w przypadku kontroli w formie pisemnej.

         Ignorowanie kontroli Urzędu Skarbowego nigdy nie jest dobrym pomysłem. Może być traktowane jako wykroczenie, co wiązać się może z problemami podatkowymi, a nawet karą nałożoną przez ten urząd.

Podsumowanie

Tak naprawdę Urząd Skarbowy wcale nie musi być taki straszny, jeśli traficie w odpowiednie miejsce i zajmą się Wami profesjonaliści w swoim fachu.

© Copyright 2019 Katodesk - All Rights Reserved