Pandemia Covid-19 a rynek nieruchomości biurowych

Spis treści

Wpływ pandemii na rynek nieruchomości biurowych

Chociaż popyt na wynajem powierzchni biurowych spadł w porównaniu z pierwszą połową roku o około 2/3 to deweloperzy na rynku nieruchomości biurowych nie zwalniają. Spadek aktywności najemców oraz wysoka podaż nowej powierzchni, która nie była w pełni wynajęta, przełożyły się na wzrost współczynnika pustostanów. W Warszawie na koniec września 2020 roku wyniósł on 9,6%, co daje niemal 560.000 m2 dostępnej powierzchni od zaraz. Pandemia COVID-19, a tym samym przejście na pracę w systemie hybrydowym bądź wyłącznie z domu i pogarszająca się sytuacja gospodarcza, niewątpliwie skłoniła część firm do zweryfikowania na nowo swojego zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Wiele firm szuka w ten sposób oszczędności inne z kolei rozważa zmianę modelu pracy na bardziej dostosowany do nowych warunków. W związku z tym rośnie liczba ofert podnajmu.

BDane liczbowe

Z każdym następnym kwartałem 2020 roku skutki pandemii COVID-19 na rynku nieruchomości biurowych są coraz bardziej widoczne. Utrzymujący się osłabiony popyt oraz rosnące współczynniki pustostanów niemal na wszystkich największych rynkach regionalnych są efektem spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią. W Katowicach ilość powierzchni biurowych zwiększyła się w 2020 roku o ponad 30.000 m2, dzięki temu całkowite zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wyniosły niemal 560.000 m2. Od lipca do września 2020 roku w Katowicach wynajęto łącznie 7.500 m2, a ze względu na wysoką podaż w budowie ponad połowę wolumenu transakcji stanowiły umowy przednajmu. Współczynnik pustostanów wyniósł 7 % i jest to najniższy współczynnik pustostanów wśród wiodących rynków biurowych w Polsce.

Predykcje na przyszłość

Kryzys na rynku spowodował większą ostrożność jeśli chodzi o zawieranie umów długoterminowych. Bardzo prawdopodobnym jest, że w dłuższej perspektywie najemcy będą bardziej skłonni do poszukiwania powierzchni z umowami najmu oferującymi elastyczne warunki. Możliwe, że część najemców zdecyduje się na takie rozplanowanie najmów, że część powierzchni zostanie w tradycyjnym układzie, a część - w biurach elastycznych, które dopasują się do aktualnych potrzeb. Możliwość pracy zdalnej przypadła również do gustu wielu pracownikom i może stać się po pandemii jednym z benefitów oczekiwanych przez pracodawców. Coraz większa rolę odgrywa również kwestia aranżacji biura co przekłada się na samopoczucie pracowników dlatego coraz bardziej popularne stają się coworki w których ta kwestia jest szczególnie znacząca.

Sprawdź ofertę naszych biur serwisowanych na stronie biuraserwisowane.eu

© Copyright 2020 Katodesk - All Rights Reserved