Tematyka JDG i spółek po Polskim Ładzie

Spis treści

Założenia wynikające z wprowadzenia nowych składek zdrowotnych

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najczęściej wybieranych przez pierwotnych przedsiębiorców. W tej kwestii nie jest to zaskakujące, ponieważ jest to najszybsza, najłatwiejsza i bez ponoszenia kosztów rejestracyjnych opcja. Aby ją założyć wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 w swoim urzędzie miasta lub gminy, bądź przesłać wniosek internetowo albo listem poleconym. Czas rejestracji to 24 godziny. Rejestracja tej działalności jest bezpłatna.

Prowadząc JDG przedsiębiorca może wypłacać i wpłacać pieniądze z konta firmy w każdym momencie bez wskazania celu. Wadą, która niestety odstrasza przyszłych przedsiębiorców jest całkowita odpowiedzialność za firmę swoim prywatnym majątkiem. W przypadku rozliczeń prowadzona jest uproszczona księgowość, jednak nie zamyka to opcji prowadzenia pełnej księgowości. Dodatkowo warto wspomnieć o obowiązku opłacania ZUS-u na określonym ustawowo poziomie bez względu czy firma przyniosła jakikolwiek zysk czy też nie.

WAŻNE ! Jeżeli JDG przekroczyła limit przychodów za ubiegły rok na kwotę 2 mln euro przedsiębiorca musi obowiązkowo prowadzić księgowość pełną.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedsiębiorcy również decydują się na założenie spółki zoo. Rejestrując tego rodzaju działalność wymaga od nas znacznie większej ilości formalności niż jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby założyć spółkę zoo należy sporządzić umowę spółki i dokonać jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądownictwa. Po tym etapie następuje zamieszczenie wpisu w Monitorze

Gospodarczym oraz Sądowym. Oba wpisy są płatne ok. 350 zł. Przedsiębiorca musi również wpłacić kapitał zakładowy na rozpoczęcie działalności w wysokości 5000 zł wkładu własnego. Czas rejestracji spółki to średnio od 1 do 7 dni. Transfer środków pieniężnych jest ograniczony – każda wpłata i wypłata musi być obowiązkowo rejestrowana. Do wad zaliczymy również znacznie większe koszty za prowadzenie pełnej księgowości niż w przypadku prowadzenia JDG. Jednak w kwestii odpowiedzialności jest ona ograniczona.

Co warto wybrać po zmianach obecnego Nowego Ładu?

Nowy Ład najbardziej dotknie jednoosobowe działalności gospodarcze – jest to spowodowane prowadzeniem przez pracowników tzw. Fikcyjnego samozatrudnienia. Tutaj przy zawieraniu współpracy z pracodawcą podejmują decyzję założenia własnej działalności przez co nie zawierają umowy o pracę. A wszystko to przez znacząco niskie podatki i składki. Wprowadzone zmiany mają zmienić decyzyjność pracowników aby jednak wrócili na umowy o pracę.

W tym przypadku znacznie bardziej korzystną dla przyszłych przedsiębiorców będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szczególnie dla tych, którzy osiągają wysokie koszty prowadzenia działalności. Wtedy ryczałt staje się kompletnie nieopłacalny. Polecamy wybrać tą opcję zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy chcą pozostawić fundusze w swojej spółce na przyszły rozwój np. poprzez inwestowanie w różnego rodzaju dobra itp. Jednak wszystko zależy od decyzji przyszłego przedsiębiorcy, co dla niego jest bardziej opłacalne i przyszłościowe

Sprawdź ofertę naszych biur serwisowanych na stronie biuraserwisowane.eu

© Copyright 2022 Katodesk - All Rights Reserved