ZMIANY W NOWYM ŁADZIE – CZĘŚĆ 2

1. JPK PIT I CIT w Polskim Ładzie 2.0.

Wraz z lipcowymi zmianami Nowego Ładu zmianie ulegnie również obowiązek raportowy do US. Zmiana wejdzie w obieg w sposób stopniowy. Początkowo termin składania elektronicznych ksiąg podatkowych, w którym podatnicy mieli złożyć należności datowany był na styczeń 2023 roku. Jednak zmiany terminowe wyglądają w sposób następujący:

  • Od 2024 roku (podatnicy CIT, gdzie ich przychody za poprzedni rok podatkowy przewyższają sumę 50 mln euro)
  • Od 2025 roku (podatnicy CIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT)
  • Od 2026 roku (reszta podatników PIT i CIT)

2. Ulga w IPO – doprecyzowanie zmiany

Kolejnym poprawką została poddana ulga w IPO – dotycząca ulgi podatkowej w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej. Na ten moment takie dochody są zwolnione z obowiązującego podatku, pod warunkiem że odpłatne zbycie danej akcji miało miejsce po 3 letnim okresie od momentu gdy akcje zostały wpuszczone do bezpośredniego obrotu. Podatnicy, którzy byli podmiotami danej spółki w przedziale 2 lat poprzedzających dzień nabycia akcji przez podatnika nie mają przywileju skorzystania z takiej ulgi. Nowa zmiana ma wejść w obieg nie wcześniej niż do rozliczenia podatku za rok 2025.

3. Zwolnienie płatnika z poboru zaliczek w 2022r.

Od 1 stycznia 2023r. zostanie wprowadzona możliwość składania przez podatników płatnikom podatku w formie pisemnej, wniosku o niepobieranie w danym roku kalendarzowym zaliczek podatkowych. Podatnik ma prawo do złożenia takiego wniosku jedynie w momencie kiedy ma pewność, iż uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu w skali podatkowej nie przekroczą w danym roku podatkowym kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Do końca bieżącego roku o niepobieranie należności podatkowej podatnik ma prawo występować w stosunku do zawartych umów takich jak: umów zlecenie, o dzieło czy kontraktu menadżerskiego.

4. Wynagrodzenie dla płatników

Z początkiem lipca wprowadzono również zwiększenie wynagrodzenia płatników z 0,3% na 0,6% od pobranego podatku. Na zwiększone wynagrodzenie mogą liczyć Ci płatnicy, którzy zgodnie z wyznaczonym terminem wpłacają zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoim pracowników, Zmiana będzie obowiązywać do końca grudnia 2023r. Zwiększenie wynagrodzeń dla płatników została wprowadzona z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzanej w trakcie roku podatkowego.

5. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Po wprowadzonych zmianach nowelizacji ustawy o podatku CIT, postanowiono zlikwidować możliwość odjęcia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z IPO przez podatników, którzy osiągają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga IPO bezpośrednio nawiązuje do kosztów które spółka akcyjna musi zainwestować aby wejść na rynek. Ta możliwość pozwoli właścicielom spółek akcyjnych na pierwszą emisję akcji. Zmiana wprowadzona przez Ministerstwo Finansów to możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej przez podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ustawodawca wprowadził odmienną formę niż tą w postaci składania osobnych wniosków na podstawie których zostanie wyliczona dana suma zaliczki.

Źródła

https://www.podatki.biz/artykuly/ulga-podatkowa-na-ipo-do-zmiany_16_50647.htm

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/5524568,Polski-Lad-20-zmiany-podatkowe-od-1-lipca-2022-r-Stawki-skala-podatkowa-ulgi-skladka-zdrowotna-i-inne-nowosci.html

https://inforfk.pl/aktualnosci/8443627,Polski-Lad-od-lipca-2022-r-zwolnienie-platnika-z-obowiazku-poboru-zaliczki-na-podatek.html

Sprawdź ofertę Wirtualnego Biura na stronie katodesk.com

© Copyright 2022 Katodesk - All Rights Reserved