ZMIANY W NOWYM ŁADZIE – CZĘŚĆ 1

1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca postanowił zlikwidować ulgę dla klasy średniej ze względu na problem w wyliczaniu jak i podejmowania decyzji w kwestii jej stosowania. Co więcej z ulgi dla klasy średniej nie będą mogli skorzystać emeryci jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na miejsce wcześniej obowiązującej ulgi ustawodawca postanowił wprowadzić obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 procent na 12 procent. Z tej zmiany skorzystają wszyscy upoważnieni bez wyjątku. Jednak gdyby wprowadzona zmiana nie przyniosła korzyści dla podatnika, ustawodawca zapewnia wdrożenie nowych przepisów przejściowych na rok 2022.

2. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową

Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa i korzystna przede wszystkim dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtowych – zmiany tej mogą dokonać w okresie pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia tego roku. Przez pierwszą połowę roku mogli być opodatkowani w formie ryczałtu, natomiast drugą połowę skalą podatkową. Formę opodatkowania można zmienić jedynie na zasadach ogólnych – przejście z ryczałtu na podatek liniowy będzie niemożliwe. Przedstawiona zmiana wprowadzi nam również jeden termin rozliczeń za 2022r. – podatnicy będą musieli rozliczyć się z Urzędem Skarbowym do 30 kwietnia 2023r. W przypadku osób rozliczających się ryczałtowo będą mieli czas na rozliczenie do 28 lutego, a podatnicy będący na karcie podatkowej do 31 stycznia.

3. Pomniejszenie podstawy opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z dniem 1 lipca 2022r. zlikwidowano możliwość pomniejszenia podatku dochodowego o kwotę będącą 7,75% podstawą wymiaru składki zdrowotnej. W konsekwencji czego podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tyś, oraz próg dochodowy w skali podatkowej do 120 tyś.

Obecnie:

  • przedsiębiorcy opodatkowani liniowo odliczą od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości maksimum 8700 zł rocznie.
  • przedsiębiorcy płacący ryczałt odliczą od przychodów połowę zapłaconych składek zdrowotnych.
  • przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

W przypadku podatników rozliczających się według skali nie przewidziano możliwości odliczenia składek. Wszystko ze względu na obowiązującą możliwość skorzystania przez nich z obniżenia PIT z 17 na 12 procent.

4. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”

Bardzo istotną i znacząca zmiana dla właścicieli mieszkań w kamienicach jak i całych kamienic – ulga na zabytki. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty, która została wydana przez właściciela na prace konserwatorskie czy na fundusz remontowy dotyczące bezpośrednio zabytku. Warunkiem kluczowym jest to, że kamienica musi być wpisana do rejestru zabytków albo występować w ewidencji zabytków. Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę przeznaczoną na zakup budynku. Wartość wydatku nie może być większa niż ta, która odpowiada iloczynowi kwoty 500 zł oraz liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej owej kamienicy. Maksymalne odliczenie to kwota do 500 000 zł. Ulga przeznaczona jest dla podatników PIT rozliczających się za pomocą: skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego.

5. 12% PIT

Po obecnych zmianach projektu Polskiego Ładu od 1 lipca 2022r. stawka PIT dla podatników na skali podatkowej jak i dla przedsiębiorców ulegnie obniżeniu.

Zmianą PIT będą objęci:

  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, emeryci, oraz inne jednostki korzystające ze skali podatkowej;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych

6. Zmiany w terminach składania PIT 28 I PIT 28S

Wprowadzono również zmiany w terminach składania zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S za 2022 r., co oznacza, że ostatnim dniem rozliczenia wszystkich deklaracji podatkowych PIT będzie 2 maja 2023r.

Źródła

https://podatkiprogramisty.pl/palacyk-plus-malo-kto-wie-ze-ulga-na-zabytki-dotyczy-rowniez-mieszkania-w-zabytkowej-kamienicy/

https://www.pitax.pl/wiedza/aktualnosci/nowy-termin-rozliczenia-pit-28-oraz-pit-28s/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-likwidacja-ulgi-dla-klasy-sredniej-a-polski-lad

https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-2-0-czy-zmiana-formy-opodatkowania-za-2022-r-moze-sie-oplacac-1007146

https://lexnonstop.com/forum-prawne/artykuly/skladka-zdrowotna-2022-zmiany-od-1-lipca

Sprawdź ofertę Wirtualnego Biura na stronie katodesk.com

© Copyright 2022 Katodesk - All Rights Reserved