Zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych

Zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych

Obecne zmiany wprowadzone przez Polski Ład dotyczą również zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych. W pierwszych zapowiedziach tej zmiany, miała wejść ona w pełni z początkiem tego roku. Na skutek interpelacji poselskiej amortyzacja będzie możliwa do końca 2022r. Jednakże, jak to mawia znane powiedzenie „każdy kij ma dwa końce” – amortyzacja będzie możliwa tylko w określonych przypadkach. W jakich? Zapraszamy do artykułu.

Zacznijmy od tego czym jest amortyzacja. To proces polegający na zmniejszeniu wartości rozłożonej na przestrzeni czasu. Mówimy tutaj o wartości za np. wynajem nieruchomości. Faktem zasadniczym jest to, że każde mieszkanie czy lokal z biegiem lat ulega zużyciu. Odwołując się w tym przypadku do prawa podatkowego – właściciele nieruchomości są zobowiązani do regulacji kosztów zużycia. Wspomnianym kosztem jest amortyzacja określana jako procentowy spadek pierwotnej wartości nieruchomości.

Współwłaściciele nieruchomości oraz podmioty posiadające spółdzielcze prawo własnościowe mogą dokonywać amortyzacji na wynajem dzięki czemu – koszt amortyzacyjny rozliczają w postaci kosztu uzyskanego przychodu. Jednak mieszkanie musi być wpisane do ewidencji środków trwałych.

Stawki amortyzacji na wynajem w 2021:

  1. Dla budynków i lokali mieszkalnych 1,5%
  2. Mieszkania w stawce indywidualnej – maksymalnie 10% (minimalny okres amortyzacji przy użyciu powyższej stawki wynosi 10 lat)

Procentowa stawka amortyzacji jest regulowana w stosunku do wysokości uzyskanych przychodów.

Amortyzacja jest obowiązkowa dla wszystkich podatników PIT oraz CIT. Jednak z biegiem czasu rządzący prawdopodobnie stwierdzili, iż ten sposób dla państwa niesie minimalny zysk. Nic dziwnego skoro dochody z amortyzacji są w praktyce znikome. Wszystko na skutek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które znacząco zmniejszą dochód do opodatkowania.

Nieruchomości o charakterze mieszkalnym, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale i też nie będą mogły się znaleźć w ewidencji środków trwałych.

Po wprowadzeniu zmian amortyzacyjnych nie będą podlegały jej takie obiekty jak: lokale i budynki mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, prawa własnościowe i spółdzielcze do lokalu mieszkalnego jak i do domu rodzinnego, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

Taki obrót sprawy stanowi dość spory problem, ponieważ brak amortyzacji spowoduje większe podatki dla przedsiębiorców. Tym samym to problem nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla wynajmujących, ponieważ poskutkuje przeniesieniem tego podatku na właścicieli lokali. Natomiast wyższe opodatkowanie może doprowadzić do drastycznego wzrostu cen najmu, usług i towarów.

Ciekawostką jest to, że brak możliwości amortyzacji ominie branże hotelową. Gdyby nie patrzeć hotel można określić jak budynek mieszkalny. Jednak Projektodawca uwzględnił tą kwestię w rozumienia rozporządzenia Rady Ministrów z 18.11.2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z czym ograniczenie amortyzacji nie dotknie hoteli.

Sprawdź ofertę Wirtualnego Biura na stronie katodesk.com

© Copyright 2022 Katodesk - All Rights Reserved